Wie zijn wij

Wat is De Rank?

In deze film is te zien hoe er club gegeven wordt en wat de Rank is.
Deze film is gemaakt door Olaf Koelewijn.

Kindercaravan De Rank is een project voor kinderen van 4 tot 12 jaar met als doelstelling jonge kinderen in aanraking te brengen met de boodschap van God. Tijdens een clubuur wordt door twee leid(st)ers met de kinderen gebeden, uit de bijbel gelezen, gezongen, een tekst geleerd en geknutseld, waarbij alles draait om het Bijbelverhaal dat dat uur verteld wordt. Elke maand staat er een ander thema centraal in de Rank. Het project “De Rank” valt onder verantwoordelijkheid van de gereformeerde kerk in Nijkerk, maar de uitvoering is interkerkelijk. De vrijwilligers komen uit verschillende kerken in Nijkerk. De Rank wordt gesteund vanuit “Nicea”, de interkerkelijk commissie voor evangelisatie activiteiten.

Waarom een rijdende club?

In principe richten we ons op buitenkerkelijke en randkerkelijke kinderen. Aangezien hierbij ook kinderen zijn die vanwege hun geloof niet in een kerk of een daarbij behorende gebouw mogen komen, is jaren geleden het idee ontstaan om, in plaats van een vast clubgebouw, in een caravan club te gaan geven. Intussen heeft de caravan plaats gemaakt voor een omgebouwde SRV wagen. Met deze clubwagen worden iedere week verschillende wijken in Nijkerk bezocht.

Wie werken er aan mee naast de clubleiding?

Naast de clubleiding bestaat er een Voorbereidende Werkgroep die bedenkt welke thema’s er behandeld kunnen worden. Zij zoekt hierbij teksten, verhalen en liedjes en bijpassende werkjes. De clubleiding hoeft dus niet zelf iedere week een programma te bedenken. Verder zijn er medewerkers bezig met het onderhoud van De Rank, met de schoonmaak van De Rank en natuurlijk zijn er chauffeurs om De Rank heen en terug te brengen van de stalling naar de clublocatie. Kortom, voordat er een clubuur gegeven wordt, hebben al vele raderen gedraaid.

Contact

Je kan hier vrijblijvend informatie opvragen over de kindercaravan.
Mocht je mee willen werken aan de Rank, bijvoorbeeld clubuur geven of chauffeur willen zijn. Neem dan ook zeker contact met ons op.
Dat kan via het contactformulier.