Voorbereiding van de thema’s

 

De voorbereidende werkgroep zorgt ervoor dat de thema’s bedacht en uitgewerkt worden. Als team kies je de thema’s en zoek je de Bijbelverhalen uit. Je bedenkt er een knutselwerkje bij en zorgt voor het materiaal. Op deze manier krijgt de clubleiding een kant en klaar pakketje voor het geven van de Rank.

Tijdsbesteding: Met een team van 3 of 4 mensen bereidt je de thema’s van de Rank voor. Je zorgt voor de verhalen en de werkjes. 1x per maand komen we met het hele Rank-team bij elkaar om de thema’s te bespreken en door gegeven aan de clubleiders. 1x per jaar is er een toerustingsavond georganiseerd in samenwerking met het jeugdteam van onze kerk.

Meer informatie bij Gerry Zuur