clubleiding

Wij zijn hard op zoek naar iemand die op donderdagavond club wil geven. De Rankbus staat dan op de Brink, bij school Rehoboth. Elke week, of 1x per 2 of 3 weken verzorg jij op de donderdag het clubuur voor de kinderen van de Rank samen met je collega. Verhalen vertellen, bidden, zingen en knutselen, dat zijn de onderdelen die we met de kinderen doen. De thema’s worden door een andere groep voorbereid, zodat jij je volledig kan richten op het contact met de kinderen.

Kids

Tijdsbesteding: elke week een uur of 1x per 2 of 3 weken club geven op een vast tijdstip. Daarnaast 1x per 4 weken een vergadering over het thema. Jaarlijks is er een toerustingsavond verzorgd in samenwerking met het jeugdteam van onze kerk. Af en toe wordt er om hand en spandiensten gevraagd.

Meer informatie bij Gerry Zuur