Nieuw seizoen

19 september is het startzondag voor het nieuwe seizoen in de Kruiskerk in Nijkerk, hierbij zijn er ook mensen van de Rank aanwezig en de bus van de Rank staat er ook.

We hopen dan ook meer informatie te hebben of we dit seizoen weer gaan starten op de locaties.

Hou hiervoor ook de website van de kruiskerk in de gaten en de Facebookpagina van de Rank.

Uitstel

Zoals je wellicht al gemerkt hebt, is de Rank nog niet op de staplekken verschenen na de zomervakantie.

Dit heeft te maken met alle Corona maatregelen. We verwachten niet meer dat de rank voor de zomervakantie weer gaat rijden. Helaas.